กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2561

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

แสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ : บันทึก