บรรยากาศงานปฐมนิเทศและรับน้องใหม่นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการคณบดีกล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกษาในลำดับแรก ตามด้วยการบรรยายพิเศษจาก คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารโรงแรมราชาวดี ในหัวข้อ "เรียนเศรษฐศาตร์อย่างไรในโลกธุรกิจปัจจุบัน" ซึ่งวิทยากรพิเศษได้บรรยายถึงประสบการณ์และแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์ว่า เศรษฐศาสตร์เป็นความรู้ที่กว้างสามารถสอดแทรกหรือประยุกต์ได้ในทุกวิชาชีพขึ้นกับสถานการณ์ การจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นักศึกษาจะต้องใส่ใจศึกษาหาข้อมูล หมั่นคิดวิเคราะห์ ทดลอง ประยุกต์อย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญต้องไม่ย่อท้อหากผลที่ออกมายังไม่เป็นที่พอใจเนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์จะเป็นผู้ที่ตัดสินใจหรือดำเนินการใดจากข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ ดังที่ตนเองได้ผ่านประสบการณ์หลายครั้งกว่าจะพบช่องทางวิธีการในการประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน นอกจากนั้นวิทยากรยังได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตแบบ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มักง่าย ไม่ขี้โกง และไม่ไร้สติ 
        ต่อเนื่องด้วยคณาจารย์ประจำกลุ่มวิชาต่างๆได้สรุปสาระวิชาแต่ละกลุ่มให้กับนักศึกษาใหม่รับทราบเพื่อเป็นแนวทางและวางแผนการเรียนในอนาคต สร้างบรรยากาศให้เกิดความสนใจตั้งใจแก่นักศึกษาของคณะเป็นอย่างยิ่งก่อนที่เข้าศึกษาเต็มรูปแบบสำหรับภาคเรียนแรกในรั้วมอดินแดง
        สุดท้ายก่อนเข้าสู่กำหนดการกิจกรรมรับน้องในช่วงบ่าย นายจักรกฤษณ์ แสนสำโรง นายกสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับน้องใหม่และว่ารุ่นพี่ทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือน้องๆทุกคนด้วยความเต็มใจ และสโมสรนักศึกษาได้จัดเตรียมกิจกรรมพร้อมทั้งแผนงานเพื่อให้น้องใหม่ได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมต่างๆล้วนเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และจะไม่มีเหตุการณ์ว๊ากหรือดุน้อง จึงขอให้น้องใหม่ทุกคนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อความสมัครสมานกลมเกลียวและช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

อนัน เค้าสิม : บันทึก