ปฏิทินการการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสามารถติดตามตรวจสอบกำหนดการได้โดยตรงจากเว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หรือที่ลิงค์


อนัน เค้าสิม : บันทึก