งานทำบุญครบรอบ 1 ปี วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจร่วมกิจกรรมครบรอบ 1 ปี วันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14 สิงหาคม 2559 กำหนดการช่วงเช้า

- ทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์
- ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

อนัน เค้าสิม : บันทึก