รับรู้ ยอมรับ ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในยุค New Normal พบคำตอบในงานสัมมนาวิชาการ “โอกาสและความท้าทายของธุรกิจไทย ในบริบทเศรษฐกิจอินโดจีน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


กำหนดการวันที่ 2 กันยายน 2559
ณ ห้องคอนเวนชัน 2-3 โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นอนัน เค้าสิม : บันทึก