นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าอันดับที่ 2 จากแข่งขันเกมส์ ERPsim Asia Pacific Japan Cup 2016 ซึ่งเป็นเกมส์การจำลองสถานการณ์การกระจายสินค้า (Logistics)


          นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าอันดับที่ 2 จากแข่งขันเกมส์ ERPsim Asia Pacific Japan Cup 2016 ซึ่งเป็นเกมส์การจำลองสถานการณ์การกระจายสินค้า (Logistics)
ในการแข่งครั้งนี้ต้องขับเคี่ยวกับคู่แข่งจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศออสเตเรีย, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, และ อินโดนีเซีย โดยผู้ชนะ 2 อันดับแรก จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งในรายการ ERPsim World Cup 2016 ที่จะจัดขึ้นในเดือน มิ.ย. 2559 จากผลการแข่งขันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวางแผนกลยุทธ์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะแข่งขันจนสามารถคว้าลำดับ 2 ของการแข่งขันมาได้

รายชื่อทีมนักศึกษาที่ร่วมกันครั้งนี้ ได้แก่
1. นายอัครเดช รัตนวิจักขณ์
2. นายกิตติศักดิ์ มโนธรรมรัตน์
3. นายธเนศ สุทธิรักษ์
4. นายนรินทร์ จักรเมธากุล

อนัน เค้าสิม : บันทึก