ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มข. เผยดัชนีความเชื่อมั่นยอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

         ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดสัมมนา “แนวโน้มเศรษฐกิจอีสาน & วิธีคิด SMEs รุ่นใหม่” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานการเปิดงาน  ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมว่า 90 คน ณ ห้องหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  เมื่อ วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

         การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs (ภาคการผลิต)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดเก็บข้อมูลระว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2559 - 9 กันยายน 2559  รวมไปถึงการวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนา และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ การนำเสนอ แนวคิด การจัดการ ของผู้ประกอบการ (SMEs) ที่ประสบความสำเสร็จในการทำธุรกิจ
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs (ภาคการผลิต)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งจากผลสำรวจ ข้อมูลที่ผู้ประกอบควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ณ ปัจจุบัน คือเรื่อง ต้นทุน ที่ปัจจุบันค่าดัชนียังต่ำ และมีแนวโน้มแย่ลง เมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ รวมไปถึง ยอดขายหรือคำสั่งซื้อที่ผู้ประกอบการต้องจับตามองว่าจะสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
         “ปัจจุบันค่าดัชนีต้นทุนยังต่ำ ซึ่งอยู่ที่ระดับ 35.11 โดยได้ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ระดับ 52.79 แนวโน้มนี้ถือว่าแย่ลง เมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องจับตามองว่ายอดขายหรือคำสั่งซื้อจะสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ แม้ตัวเลขปัจจุบันความเชื่อมั่นจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 39.4 จากระดับ 32.5 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่อยากให้ผู้ประกอบจับตามองภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพราะยอดขายหรือคำสั่งซื้อจะเป็นกุญแจสำคัญที่อาจส่งผลต่อด้านอื่นๆ และจำเป็นต้องขยายการลงทุนอย่างระมัดระวัง เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจอีสานชะลอตัวมาเป็นระยะเวลานาน  แม้จะเริ่มมีทิศทางเพิ่งปรับตัวดีขึ้นจากอดีต ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นการเติบโตเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม แต่ที่โดดเด่นกว่าจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน คือ กลุ่มสุขภาพ การศึกษา และ โรงแรม/ห้องพัก ”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ กล่าว
         ในช่วงท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ได้แนะแนวทางการพัฒนา SMEs รุ่นใหม่ หากคิดจะเริ่มต้นธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจ จำเป็นต้องสร้างความแตกต่าง และความแปลกใหม่ที่มากพอเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ให้ตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการ “ผู้ประกอบการจะต้องจัดการต้นทุนให้เหมาะสม โดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย ซึ่งคนรุ่นใหม่มีโอกาส และเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีได้ดีกว่า สิ่งนี้จะทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐกล่าวทิ้งท้าย

อนัน เค้าสิม : บันทึก