กิจกรรมเกมการทดลองทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม "เกมการทดลองทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม" ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/cbee-kkuอนัน เค้าสิม : บันทึก