สมัครด่วน! ขอรับทุนรัฐบาลเพื่อการศึกษาต่อสำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรภาครัฐ เรียนจบพร้อมการงานที่มั่นคง รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 ธันวาคม 2559


     สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจำทุกปี 2560 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้โดยตรงจากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครทุนของสำนักงาน ก.พ. ต่อไปนี้ 


     # ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) : https://goo.gl/dJsj0c
     # ทุนรัฐบาลฯ ประเภทบุคคลทั่วไประดับปริญญา : https://goo.gl/kOalPO
     # เว็บไซต์กลางทุน ก.พ. : http://www.ocsc.go.th/scholarship

อนัน เค้าสิม : บันทึก