พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปี 2559


กำหนดการกลางสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.kku.ac.th/congratulations/
อนัน เค้าสิม : บันทึก