การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 2559


คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญ นักศึกษา นักวิชาการ สมัครร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แก่ผู้เข้าร่วมงาน

อนัน เค้าสิม : บันทึก