ขอเชิญ คณาจารย์ที่สอนวิชาผู้ประกอบการและเทคโนโลยีร่วมงานสัมมนา “Innovative Startup @University เพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพสำหรับบุคลากรด้านการศึกษา”


คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญคณะจารย์คณาจารย์ผู้สอนวิชาผู้ประกอบการและที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ร่วมงานสัมมนา “Innovative Startup @University เพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพสำหรับบุคลากรด้านการศึกษา” กำหนดการวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1504 อาคารคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


    # เว็บไซต์ลงทะเบียน : http://goo.gl/QiAJsQ 


อนัน เค้าสิม : บันทึก