คณะเศรษฐศาสตร์ มข ให้การต้อนรับและแนะแนวนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา


     วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. บุคลากร และสโมสรนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับและแนะแนวนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยงานมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนของคณะจากบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาและแหล่งทุนต่างๆในการสันบสนุนนักศึกษาเรียนดี รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่ช่วยเพิ่มทักษะวิชาชีพและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากพี่สโมสรนักศึกษาของคณะ 


     กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมมากกว่า 200 คน จากหลายสถาบันการศึกษา โดยผ่านโครงการของสถาบันกวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (บีไวส์) ซึ่งบรรยากาศในงานน้องๆ นักเรียนต่างได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และแรงบันดาลใจในการเลือกที่จะเรียนในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

อนัน เค้าสิม : บันทึก