คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

กำหนดการรับสมัคร

การรับเข้าศึกษาต่อ

ปีการศึกษา 2567 มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร :