คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

เฉลิมฉลองครบรอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์🎉
🏆ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม
รางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริหาร
🏆ศาสตราจารย์วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านสร้างผลงานทางวิชาการ
และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
🏆นายฐานันท์ ฐานานุศักดิ์ ECON รุ่นที่ 3 KKU รุ่นที่ 33
รางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคพัฒนาธุรกิจ

นอกจากนี้แล้วยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ✨รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี และ ✨รองศาสตราจารย์มัทนา สามารถ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริหาร
🗓️ในวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานี้
📍ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
ชมภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/skl6o