คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

News & Event

Recommended Services

ECON Projects

Students & Alumnus

He serves as Lecturer at Faculty of Economics, Thammasat University. Prior to his position, he worked as a research intern at Rudd Center for Food Policy & Health, Yale University, and as a research fellow at Harvard T.H. Chan School of Public Health. In addition, he has experience in business advisory services for the private sector and research collaborations for public institutions, international organizations, and global research networks.

Theepakorn Jithitikulchai Lecturer of Faculty of Economics Thammasat University
(Econ รุ่นที่ 2)

"อย่าเสียใจกับอดีต
แต่จงเรียนรู้จากมัน เพื่อทำวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเดิม"

Manatchai Jungtrakool ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Econ รุ่นที่ 9)
Ekarat Ekasart รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(Econ รุ่นที่ 3)
Phumsith Mahasuweerachai Lecturer of Faculty of Economics Khon Kaen University
(Econ รุ่นที่ 2)
Apichat Khanthavithi Manager Director บริษัท QELITEZ
(Econ รุ่นที่ 7)

"เศรษฐศาสตร์อยู่ได้ดีทุกวงการ เพราะเศรษฐศาสตร์สอนให้เราคิดอย่างมีตรรกะและมีเหตุผล"

Chakkrit Charoenmethachai Private Wealth Management บมจ. เคทีบีเอส ประเทศไทย
(Econ รุ่นที่ 5)

"เศรษฐศาสตร์คือรากฐานของความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ หากเข้าใจหลักอุปสงค์-อุปทานได้ ก็จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองได้"

Krittaphon Itthithammasakul นักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต

"เศรษฐศาสตร์ สอนธรรมชาติของพฤติกรรมและแนวความคิดของมนุษย์ และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกศาสตร์ในตลาดแรงงาน"

Why Choose Us

ECON KKU
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566) มีหลักสูตรการเรียน 3 ปี
 เน้นการเรียนการสอนที่ฝึกจากประสบการณ์จริง ให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง (Productive) และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Compassionate)
โดยนำองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาบริการแก่ชุมชนและสังคม