คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

Online Education

ECON KKU

หมวดหมู่เนื้อหา

ประเภทเนื้อหา

คอร์สมาใหม่

 • รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

  ERP (Enterprise Resource Planning)

  Lifetime
  All levels
  4 lessons
  0 quizzes
  12 students
  ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หรือแปลว่า การวางแผนการใช้ทรัพยากร (ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล) เพราะการดำเนินงานในแต่ละวันขององค์กร มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย แต่ละกิจกรรมล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทรัพยากรทั้งสิ้น หากมีการวางแผนให้ดี และมีระบบงานคอยรวบรวมและประเมินผลข้อมูลการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง…

คอร์สที่แนะนำ

 • รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

  ERP (Enterprise Resource Planning)

  Lifetime
  All levels
  4 lessons
  0 quizzes
  12 students
  ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หรือแปลว่า การวางแผนการใช้ทรัพยากร (ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล) เพราะการดำเนินงานในแต่ละวันขององค์กร มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย แต่ละกิจกรรมล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทรัพยากรทั้งสิ้น หากมีการวางแผนให้ดี และมีระบบงานคอยรวบรวมและประเมินผลข้อมูลการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง…

บทความที่น่าสนใจ

ERP & SCM

ERP (Enterprise Resource Planning) และ SCM (Supply Chain Management) มีรากฐานการพัฒนาย้อนไปได้ใน ทศวรรษ 1960s เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นครั้งแรกเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทางธุรกิจ...

ประโยชน์ของ ERP

Keyword: ERP, ความสำคัญของ ERP บทความโดย: รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ERP (Enterprise Resource Planning) คืออะไร?

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หรือแปลว่า การวางแผนการใช้ทรัพยากร (ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล) เพราะการดำเนินงานในแต่ละวันขององค์กร มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย แต่ละกิจกรรมล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทรัพยากรทั้งสิ้น หากมีการวางแผนให้ดี...