คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ResRun Beyond POS

ECON Project

ResRun Beyond POS คือโปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหารแบบครบวงจร สามารถจัดการร้านอาหารได้ครบครันทุกขั้นตอนแบบ end-to-end

 โดยซอฟต์แวร์ทำงานบน Web based Application ที่ถูกออกแบบให้ร้านอาหารสามารถบริหารจัดการได้แบบ Real-Time ใช้งานได้บนอุปกรณ์หลายชนิดและระบบปฏิบัติการ ทั้ง iOS, Android, หรือ Windows โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

            ซึ่งมีระบบการจัดการได้ทั้งส่วนการขายที่หน้าร้าน การจัดการครัว การจัดการวัตถุดิบและสต็อกพร้อมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ ตลอดจนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร เช่น รายได้ ต้นทุน รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้า เป็นต้น

        “ResRun ผู้ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต ก้าวไปอย่างไม่สะดุด” “ResRun Beyond POS ผู้ช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารของคุณเติบโต ก้าวไปอย่างไม่สะดุด” ResRun ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันพัฒนาโปรแกรมการจัดการร้านอาหาร มาเพื่อรองรับการทำงานของระบบ AI เป็นการนำ Big Data มาใช้สำหรับการช่วยเหลือด้านการ วางแผน การวิเคราะห์ทางการเงิน บัญชี และต้นทุนให้กับธุรกิจ เราพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการราย ใหม่ที่เริ่มต้นกับธุรกิจร้านอาหาร นอกจากนี้เรายังรองรับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจร้านอาหารในรูปแบบ สาขาและแฟรนไชส์ ด้วยระบบการจัดการที่ครอบคลุม และระบบการประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตสู่เป้าหมาย ด้วยการก้าวไปอย่างไม่สะดุด ลองให้ Resrun เป็นผู้ช่วยด้านการจัดการให้กับคุณภายใต้แนวคิด “ResRun The True Friends”