คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

FarmRun

ECON Project

FarmRun คือ โปรแกรมบริหารจัดการฟาร์ม หรือ Smart Farm Management

โดยเป็นระบบบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถบริหารจัดการฟาร์มในเครือข่ายครบครันทุกขั้นตอนแบบ end-to-end ทั้งเกษตรสามารถบันทึกการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ผ่านMobileได้ทุกที่ทุกเวลา และรับข้อมูลการแจ้งเตือนที่สำคัญได้แบบ Real-Time

ซึ่งมีระบบวางแผนการผลิต การเลือกเกษตรกรสำหรับรายการผลิต การวางแผนการจัดซื้อและการจัดการขายวัตถุดิบให้เกษตรกรในระบบการบริหารคลังสินค้า ตลอดจนเก็บรวบข้อมูลในด้านบัญชี ต้นทุน เพื่อบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างยั่งยืน