คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ISAN Insight

ECON Project

ISAN INSIGHT & OUTLOOK โครงการภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดทำและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สะท้อนภาพเศรษฐกิจ เพื่อโอกาสทางธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่  ISAN INSIGHT & OUTLOOK นำเสนอบทวิเคราะห์ บทความ และอินโฟกราฟฟิค เกี่ยวกับธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ และเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลจริง และรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจและเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถมองเห็นโอกาส และแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และทันกับเหตุการณ์

บริการ
ISAN INSIGHT & OUTLOOK ให้บริการการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของเศรษฐกิจและธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจและเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถมองเห็นโอกาส และแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง และทันกับเหตุการณ์ โดยรูปแบบการให้บริการประกอบด้วย

  • การวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจระดับภาคและระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การสำรวจข้อมูลเชิงลึกของเศรษฐกิจและธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ
  • การจัดอีเวนต์และสัมมนา เพื่อสร้างเครือข่ายนักธุรกิจ
  • การประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านการทำคอนเทนต์ร่วมกัน โดยการเป็นผู้สนับสนุน (Content collaboration)