คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังงานประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง ” ข้าวยั่งยืน เพื่อชีวิต และธรรมชาติ” โดยโครงการ The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) Implementation: Promoting a Sustainable Agriculture and Food Sector ภายใต้คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00 – 14.45 น.
Live Facebook: Faculty of Economics Khon Kaen University

รายละเอียดกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณจอมขวัญ แก้วล้วน (ไอติม) 086-7151490