คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และประจำปี พ.ศ. 2566

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 และ 2566 ในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ การงาน และปฏิบัติตน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัย
โดยมีศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
🏅นายบุญโจม บุญมาก ECON รุ่นที่ 4 KKU รุ่นที่ 34
ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2565

🏅นายสุพงษ์ พละศักดิ์ ECON รุ่นที่ 11 KKU รุ่นที่ 41
ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2565

🏅นายวิรัตน์ เลื่องลือ ECON รุ่นที่ 7 KKU รุ่นที่ 37
ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2566

🏅นายพสธร หมุยเฮบัว ECON รุ่นที่ 18 KKU รุ่นที่ 48
ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2566