คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเศรษฐศาสตร์ มข. มีงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไปณ ห้อง M301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน 💛🩶

น้องๆนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์คนไหนยังไม่ลงทะเบียน
จิ้มลิงก์เลย > https://kku.world/orientation2024

แล้วพบกันนะคะ 💟✨

Faculty of Economics Khon Kaen University has an orientation for new students academic year 2024 💛🩶

On Saturday, June 8, 2024 At M301, 3rd Floor, the Comprehensive Learning and Basic Skills Development Building Khon Kaen University

Register Now > https://kku.world/orientation2024

We hope to see you 💟✨