คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

ส่งมอบเตียงสื่อรักแทนใจเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกื้อหนุนให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ส่งมอบเตียงสื่อรักแทนใจ

ทุกคนสามารถแสดงความรักและมอบความรักความห่วงใยให้กันได้ในทุกๆวันไม่ใช่เพียงแต่คนรักหรือสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังสามารถมอบความรักความห่วงใยให้กับคนแปลกหน้าที่คุณหวังดี ได้เพียงแค่คิดดี ทำดีต่อกันก็จะช่วยให้ชีวิตและสุขภาพจิตดีขึ้น การช่วยเหลือเกื้อหนุนก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเช่นกัน