คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

อยากเป็นอะไรให้เรียนสิ่งนั้น “เส้นทางการเรียนเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

     นักศึกษาลองดูโมดูลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ของเราแล้วก็ข้อมูลกลุ่มอาชีพที่แมทชิ่งกับโค๊ดโมดูล แล้วลองพิจารณาความถนัดของตัวเองกับอาชีพเป้าหมายของเองดู ข้อมูลนี้จะช่วยเป็นไกด์ไลน์ในการกำหนดเป้าหมายสำหรับเลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ระบบที่จะช่วยประมวลผลและแนะนำเส้นทางของเราได้อยู่ที่นี่ https://econcoaching.kku.ac.th