คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Tel :

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ
🏆ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 🏆

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลทรงคุณค่าจังหวัดขอนแก่น “ด้านบุคลทรงคุณค่า (นักวิชาการ)”
จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
ในวันนักข่าว 5 มีนาคม และ 26 ปี สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

🗓 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

Cr. กองสื่อสาร มข. และวันนักข่าว