คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

e-Learning

e-Learning Online Education ERP Knowledge Cornerหลักสูตรภาษาไทย รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ERP (Enterprise Resource Planning) Lifetime access All levels 4 lessons … Read more

All online education

All online education Online Education Article ERP และ SCM อ่านต่อ… ERP Knowledge Corner ประวัติความเป็นมาก่อนจะมาเป็น ERP ในปัจจุบัน อ่านต่อ… Article 8 เหตุผล … Read more

ERP Knowledge Corner

ERP Knowledge Corner Online Education Article ERP และ SCM อ่านต่อ… ERP Knowledge Corner ประวัติความเป็นมาก่อนจะมาเป็น ERP ในปัจจุบัน อ่านต่อ… Article 8 เหตุผล … Read more