คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ

ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ เกี่ยวกับคณะ ที่ปรึกษา ชื่อ : กฤษฎา เสกตระกูล ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) คุณวุฒิ : Dortor of Business Adminstration Southern Cross University, … Read more

FactoryRun

FactoryRun ECON Project Factory Run (ERP Package for SMEs by ECON KKU) การดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย แม้ว่าจะมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำดับ โดยเฉพาะในส่วนของ IT ซึ่งสามารถนำข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ … Read more

สหกิจศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)

สหกิจศึกษาต่างประเทศภายใต้โครงการCWIE (Cooperative and Work) ( Cooperative and Work Integrated Education) ประกาศหลักเกณฑ์ทุนสหกิจนานาชาติ หน่วยงานและสถานประกอบการ ข้อมูลรุ่นพี่ CWIE KKU ข่าว “คำขอบคุณของชุมชน ถึงผู้ช่วยเหลือทั้งที่เป็นเงินและไม่ได้เป็นเงินทุกท่าน”ภายใต้โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในมิติเศรษฐกิจและมิติสุขภาพอย่างยั่งยืน” ของคณะเศรษฐศาสตร์ … Read more