คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

กิจกรรม How to be Entrepreneur “อายุน้อย 100 ร้าน”(TH)

กิจกรรม How to be Entrepreneur “อายุน้อย 100 ร้าน”(TH) กลับมาอีกครั้ง!!!กิจกรรม How to be Entrepreneur “อายุน้อย 100 ร้าน”(TH)แชร์เรื่องราวการทำธุรกิจโดยผู้ประกอบการร้านตัวจริง ตอบทุกประเด็นข้อสงสัยในการทำธุรกิจ โดย คุณมรรค ชอบชื่นเจ้าของธุรกิจร้าน … Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 29 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 29 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานี้ คณะเศรษฐศาสตร์ได้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 29 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย เพื่อศึกษาโมเดลการทำงานแบบ CIGUS Model ภายใต้โครงการพัฒนาโมเดลนำร่องในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมโดยผ่านกลไกมหาวิทยาลัย … Read more

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย สมัครทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย สมัครทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสารการสมัรคร >> https://rad.kku.ac.th/Menu_support/presentation.php รีบด่วน!!ก่อนหมดเขตรับเอกสารงวดที่ 3 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน ผ่านหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน ผ่านหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst) จำนวน 2 โครงการ โครงการทุน AISA-CISA for University Professor 2024 (ทุน … Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สู่สากล” (Export Clinic)

(ประมวลภาพกิจกรรม) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สู่สากล” (Export Clinic) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สู่สากล” (Export Clinic) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาให้แก่นักศึกษา ผู้ประกอบการ และเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งออก รวมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งออก จากผู้มีประสบการณ์ … Read more

เฉลิมฉลองครบรอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

เฉลิมฉลองครบรอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงามรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริหารศาสตราจารย์วรวรรณ … Read more

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และประจำปี พ.ศ. 2566

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และประจำปี พ.ศ. 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 และ 2566 ในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. … Read more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง หลักสูตร Cretified Investment and Securities Analyst (CISA)

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมดีๆจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน ผ่านหลักสูตร Cretified Investment and Securities Analyst (CISA) จำนวน 2 โครงการ โครงการทุน AISA-CISA for University Professor 2024 (ทุน … Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานี้ คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาโมเดลนำร่องในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมโดยผ่านกลไกมหาวิทยาลัย (CIGUS Model) นำโดย ศาสตราจารย์กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ … Read more

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านสร้างผลงานทางวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม วันที่ 25 มกราคม 2567