คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ มข. มีงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไปณ ห้อง M301 ชั้น 3 … Read more

Workshop จัดทำแผนยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3

กลับมาอีกครั้ง กับ Workshop จัดทำแผนยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธองค์กรด้วยเครื่องมือ Balance Scorecard สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฺBalanced Scorecard for Public Sector) กิจกรรมครั้งนี้พลาดไม่ได้ เพราะได้ทั้งแผนกลับไป พร้อมประกาศนียบัตร และยังสามารถเก็บสะสม … Read more

คณะเศรษฐศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคคลทรงคุณค่าจังหวัดขอนแก่น “ด้านบุคลทรงคุณค่า (นักวิชาการ)” จากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย ในวันนักข่าว 5 มีนาคม และ 26 ปี สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 … Read more

คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สองภาษา) จำนวน 80 คน-หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) จำนวน 50 คน-เปิดรับสมัครในวันที่ 1 – 15 มีนาคม … Read more

กิจกรรม How to be Entrepreneur “อายุน้อย 100 ร้าน”(TH)

กิจกรรม How to be Entrepreneur “อายุน้อย 100 ร้าน”(TH) กลับมาอีกครั้ง!!!กิจกรรม How to be Entrepreneur “อายุน้อย 100 ร้าน”(TH)แชร์เรื่องราวการทำธุรกิจโดยผู้ประกอบการร้านตัวจริง ตอบทุกประเด็นข้อสงสัยในการทำธุรกิจ โดย คุณมรรค ชอบชื่นเจ้าของธุรกิจร้าน … Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 29 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 29 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานี้ คณะเศรษฐศาสตร์ได้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 29 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย เพื่อศึกษาโมเดลการทำงานแบบ CIGUS Model ภายใต้โครงการพัฒนาโมเดลนำร่องในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมโดยผ่านกลไกมหาวิทยาลัย … Read more

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย สมัครทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย สมัครทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 (งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสารการสมัรคร >> https://rad.kku.ac.th/Menu_support/presentation.php รีบด่วน!!ก่อนหมดเขตรับเอกสารงวดที่ 3 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นี้

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน ผ่านหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน ผ่านหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst) จำนวน 2 โครงการ โครงการทุน AISA-CISA for University Professor 2024 (ทุน … Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สู่สากล” (Export Clinic)

(ประมวลภาพกิจกรรม) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สู่สากล” (Export Clinic) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สู่สากล” (Export Clinic) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาให้แก่นักศึกษา ผู้ประกอบการ และเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งออก รวมถึงการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งออก จากผู้มีประสบการณ์ … Read more

เฉลิมฉลองครบรอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

เฉลิมฉลองครบรอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวาระ 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงามรางวัลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริหารศาสตราจารย์วรวรรณ … Read more