คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Faculty of Economics Khon Kaen University

econ@kku.ac.th
Call Us Now:

มข. ติดอันดับ 3 ร่วม ม.ชั้นนำของประเทศไทย ในกลุ่มสาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ จาก THE) World University Rankings 2024

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 3 ร่วม ม.ชั้นนำของประเทศไทย ในกลุ่มสาขาด้านบริหารธุรกิจ และสาขาด้านเศรษฐศาสตร์ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education (THE) World University Rankings 2024 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 … Read more

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567เปิดรับสมัคร 2 โครงการ ดังนี้ โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครโครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงได้ที่ https://kku.world/kkuport67 โครงการเด็กดีมีที่เรียน คุณสมบัติ การรับสมัคร >>รับสมัครระหว่างวันที่ 1-16 ตุลาคม 2566 … Read more

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ติดต่อสอบถามข้อมูล การรับเข้าศึกษาต่อ ภารกิจรับเข้า คณะเศรษฐศาสตร์ การติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครระดับปริญญาตรีสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ งานรับเข้าศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ผู้กำกับดูแลและประสานงาน คุณแสงจันทร์ สัมฤทธิ์รินทร์ ที่อยู่อีเมล์ … Read more

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร การรับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 มีกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ดังนี้ รายละเอียดการรับสมัคร : https://admissions.kku.ac.th

คุณสมบัติและการคัดเลือก

คุณสมบัติและการคัดเลือก การรับเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้​ รอบที่ 1  Portfolio เปิดรับ 2 โครงการ ดังนี้ โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) … Read more